GLASBENI NATEČAJ


Glasbeni natečaj za mlade, še neuveljavljene glasbenike, traja od 1. do 21. marca 2017.

Prijave bo ocenila tričlanska strokovna žirija, ki bo zmagovalce tudi nagradila. Trije zmagovalci, ki bodo znani 3. aprila, bodo nastopili na zaključnem dogodku, 11. aprila v Stari mestni elektrarni. V sklopu glasbenega natečaja bo potekala tudi glasbena delavnica.

Prijave sprejemamo na glasbenifreesn@gmail.com

Žirija

1. Gregor Zemljič
2. Radio Študent – žirant iz glasbene redakcije
3. Marko Šček in Domen Požlep – Lightbox

Glasbene delavnice

Zakaj postati manager benda? z Mašo Pavoković

28. 3. 2017 | Kampus (predavalnica 1), Pivovarniška ulica 6 | (17.00-19.00)

DidžeJanje  z Freeversom (Črt Trkman) in AIA (Adam Mulalić)

28. in 29. 3. 2017 | K4, Kersnikova ulica 4 | (18.00-21.00)

Nagrade

Poleg nastopa na zaključnem dogodku zmgovalec prejme možnost nastopa na Majskih igrah, naši partnerji pa bodo dodatno nagradili nekoga po lastnem izboru. Nagrade partnerjev so sledeče:

-mastering enega komada v studiu Gregorja Zemljiča

-nastop na festivalu Urbano dejanje

-minutaža v eni izmed oddaj Radia študent

PRAVILA SODELOVANJA

 1. Prijava na natečaj je brezplačna (ni plačila prijavnine).
 2. Na razpis se lahko prijavijo samo posamezniki, ki imajo status študenta na katerikoli univerzitetni ali višješolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji in niso družinski člani sodelujočih v žiriji. V primeru banda mora imeti status študenta vsaj polovica članov.
 3. Pogoj za prijavo so avtorska dela in zmožnost vsaj pol urnega nastopa.
 4. Prijava mora vsebovati:
  • kratko predstavitev
  • vsaj dve avtorski deli (video posnetek/ demo posnetek/ … )
  • tehnični rider
  • podatke kontaktne osebe.

Avtorske pravice
Prijavljeni zavezuje, priznava in/ali jamči, da z delom, s katerim so­deluje na natečaju, ne krši avtorskih in njim sorodnih pravic, pravic intelektu­alne lastnine, pravice do zasebnosti, pravice do objave ali katerekoli druge pravice fizičnih ali pravnih oseb. Prijavljeni se tudi obveže, priznava in/ali jamči, da za prijavljeno delo nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanjše­vale ali omejevale pravice organizatorja natečaja, in tudi ne drugih pravic, zahtevkov in/ali interesa.
Prijavljeni s prijavo potrjuje, da je delo njegova lastna avtorska stvaritev, da do njega nima nobenih pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso kršene nobene druge pravice. V primeru morebitnih zahtevkov tretjih oseb se avtor zavezuje, da bo varoval interese organizatorja ter povrnil vso iz tega naslova nastalo škodo in stroške.

Varstvo osebnih podatkov
S prijavo na natečaj prijavljeni oz. zanj zakoniti zastopnik dovoljuje, da Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi za iz­vedbo natečaja in objavo rezultatov shranjuje njegove podatke in z njimi upravlja neomejeno časovno obdobje. Prijavljeni oz. njegov zakoniti zastopnik ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem.
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.