NATEČAJ

Natečaj je trajal od 1. do 31. marca 2018.
Dela smo zbirali v štirih frišnih kategorijah, ocenila pa jih je strokovna žirija, ki predstavlja pokrovitelja posamezne kategorije, prav tako pa je pokrovitelj ponudil nagrado zmagovalcu – prakso. Vsa prijavljena dela so bila razstavljena na zaključnem dogodku Zadnji freeŠn pogled, 10. 4. 2018.

Pokrovitelji kategorij in mentorji/-ice:

MEDIJSKA STRATEGIJA – Omnicom Media Group (Luna TBWA)
Jaka Satler
v okviru PHD in OMD deluje kot ekspert na področju medijskega planiranja in
zakupa že zadnjih dvanajst let. Je dobitnik tako slovenskih kot tudi tujih nagrad na področju
oglaševanja. Pravi, da mu je njegovo delo omogočilo pridobiti dragocene izkušnje in zaupanje,
da lahko ustvarja, vodi, spodbuja in implementira zakupniške strategije.

EVENT MANAGEMENT – Paidea Events
Paideia Events
je agencija, ki se ukvarja z organizacijo dogodkov, pripravo strategij odnosov z javnostmi in kreativnih marketinških konceptov.
Madea Mojca Majhen je leta 2005 ustanovila agencijo Paideia Events, ki je
specializirana za organizacijo dogodkov in kreativnih marketinških konceptov ter pripravo strategij za
odnose z javnostmi. Za sabo ima vrsto uspešnih projektov, zelo rada pa sodeluje tudi z mladimi in jim
nudi priložnosti, da se izkažejo, saj meni, da je odnos do dela in sočloveka pomembnejši od znanja.

FOTOGRAFIJA – Urša Premik
Urša Premik
je priznana fotografinja, saj so njena dela bila prikazana in razstavljena na
številnih skupinskih in samostojnih razstavah ter številnih publikacijah tako v Sloveniji kot
tudi že v tujini. Svoji strasti do fotografije sledi že iz zgodnjih srednješolskih let. Pravi, da so ji
ljudje najljubši motiv in najmočnejši vir umetniškega navdiha.

TEKSTOPISJE – Pristop
Pristop
sodi med vodilna svetovalna in komunikacijska podjetja v JV Evropi. Že dvajset let sodelujejo z najpomembnejšimi lokalnimi in globalnimi podjetji ter vladnimi, nevladnimi in mednarodnimi organizacijami.
Drago Mlakar je kreativni direktor v agenciji Pristop, nagrajen z mnogimi nagradami, tudi
mednarodnega slovesa. V zadnjih letih pa je na SOF-u osvojil 6 Velikih nagrad. Njegova
delovna načela so zelo preprosta: Delaj dobre stvari, ob tem se dobro počuti in s tem osvajaj
pitche in nagrade.


MEDIJSKA STRATEGIJA
EVENT MANAGEMENT
FOTOGRAFIJA
TEKSTOPISJE

ZMAGOVALCI IN ZMAGOVALKE 5. freeŠna

TEKSTOPISJE

 1. Tilen Erjavec – Stay green, stay in Ljubljana
 2. Neža Pavrič – #MajhnoMestoVelikeZgodbe
 3. Lana Natek – The Grand Search

EVENT MANAGEMENT

 1. Vid Kek – Pot do vrha
  1. Tilen Erjavec – Nissan Leaf – predstavitev novega modela
 2. Satin Papež – Odgovorno v zeleno prihodnost
 3. Klara Podergajs – Električno doživetje na Vranskem

FOTOGRAFIJA

 1. Ana Skobe – Esej o lepoti
 2. Mik Kovačič – Melancholy smoke
 3. Tamara Koprivc – Black and white intimacy

MEDIJSKA STRATEGIJA
1. Lucija Marinček – Predpočitniške storitve 2018 ali #PozvoniPredTočo

 

PRAVILA SODELOVANJA

 1. Prijava na natečaj je brezplačna (ni plačila prijavnine).
 2. Na razpis se lahko prijavijo samo posamezniki, ki imajo status študenta na katerikoli univerzitetni ali višješolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji in niso družinski člani sodelujočih v žiriji.
 3. Na natečaju lahko posameznik sodeluje z enim delom v posamezni kategoriji.
 4. Delo mora ustrezati tehničnim pogojem posamezne kategorije, ki so zapisane v brifu. Zaradi objektivnosti ocenjevanja del morajo biti dela pripravljena tako, da imena avtorja ni mogoče razbrati iz naslovnice ali vodnega žiga.
 5. Navodila za oddajo del se nahajajo na tej strani. Dela, oddana na kakršen koli drug način, ne sodelujejo v natečaju.
 6. Prijava mora obvezno vsebovati naslednje priloge:
 • scan oz. fotografija potrdila o vpisu ali veljavne študentske izkaznice za študijsko leto 2017/2018
 • scan oz. fotografija osebnega dokumenta
 • izpolnjen prijavni obrazec (ime, priimek, naslov, telefonska št., e-mail, fakulteta oz. višja šola, naslov dela)
 1. Dela bo ocenila strokovna žirija, ki predstavlja pokrovitelja kategorije. Odločitev žirije je dokončna in zavezujoča.
 2. Prijavljena dela bodo razstavljena na razstavi, ki bo del projekta freeŠn.
 3. V vsaki kategoriji bo izbrano eno zmagovalno delo, ki bo prejelo razpisano nagrado.
 4. Razglasitev zmagovalcev bo na zaključnem dogodku, ki bo v drugem tednu aprila 2018. V primeru, da se zmagovalec ne udeleži razglasitve, mu rezultate sporočimo po elektronski pošti v roku 24 ur.
 5. Zmagovalec mora v roku 7 dni potrditi, ali bo nagrado izkoristil. V primeru, da je ne bo, jo predamo drugonagrajencu.
 6. V natečaju sodelujejo vsa dela, oddana od 1. 3. 2018 do vključno 31. 3. 2018.

Avtorske pravice

Prijavljeni zavezuje, priznava in/ali jamči, da z delom, s katerim so­deluje na natečaju, ne krši avtorskih in njim sorodnih pravic, pravic intelektu­alne lastnine, pravice do zasebnosti, pravice do objave ali katerekoli druge pravice fizičnih ali pravnih oseb. Prijavljeni se tudi obveže, priznava in/ali jamči, da za prijavljeno delo nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanjše­vale ali omejevale pravice organizatorja natečaja, in tudi ne drugih pravic, zahtevkov in/ali interesa.

Prijavljeni oziroma njegov zakoniti zastopnik s prijavo potrjuje, da bo v primeru, če bo njegovo delo nagrajeno, pre­nesel vse svoje prenosljive avtorske pravice (še zlasti, vendar ne omejeno na pravico do dajaja na voljo javnosti, pravico do reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega prikazovanja ter pravico predelave) in druge pravice avtorja (vključno, a ne omejeno na pravico do nadomestila) izključno za potrebe komuniciranja projekta freeŠn.

Prijavljeni s prijavo potrjuje, da je delo njegova lastna avtorska stvaritev, da do njega nima nobenih pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso kršene nobene druge pravice. V primeru morebitnih zahtevkov tretjih oseb se avtor zavezuje, da bo varoval interese organizatorja ter povrnil vso iz tega naslova nastalo škodo in stroške.

Opozorila

Fotografij, digitalnih medijev in drugih poslanih materialov organizator natečaja ne vrača.

Zmagovalec s sprejemom nagrade potrjuje, da se strinja, da lahko organizator zastonj objavi njegovo delo v tiskani ali elektronski obliki, na spletnih straneh ali sorodnih izdelkih ter da jih lahko upora­blja za oglaševanje ali promocijo projekta freeŠn.

Varstvo osebnih podatkov

S prijavo na natečaj prijavljeni oz. zanj zakoniti zastopnik dovoljuje, da Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi za iz­vedbo natečaja in objavo rezultatov shranjuje njegove podatke in z njimi upravlja neomejeno časovno obdobje. Prijavljeni oz. njegov zakoniti zastopnik ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem.

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.